ZDA

Novosti

Hrvatska komora arhitekata Aco Feal Roefix Caparol Ivano bazeni Webgradnja gradimozadar

Festival kulture prostora / DaNS

21.09.2018
Festival


Poštovane kolege, prijatelji i saradnici,

Društvo arhitekata Novog Sada organizuje drugi po redu Festival kulture prostora, koji će se održati u novootvorenoj kulturnoj stanici Eđšeg u Novom Sadu, u periodu od 21.-23.9.2018. godine.

Festival kulture prostora koncipiran je kao trodnevni godišnji kulturni događaj, sa ciljem da se problematika arhitekture i kulture prostora približi široj javnosti.
Osim što približava arhitektonske teme široj publici, Festival kulture prostora se fokusira i na stručne formate, pokretajući diskusije o konkretnim problemima iz domena arhitekture na lokalnom i regionalnom nivou. Festival tako stvara zajednička polja delovanja u domenu arhitekture u regionu, kroz povezivanje strukovnih udruženja, civilnog sektora, građanskih inicijativa, institucija kulture, u cilju pokretanja novih saradničkih poduhvata.

Stojimo na raspolaganju za sva pitanja i dodatne informacije.

Celokupan program i sadržaj događaja možete pronaći na sajtu i facebook stranici festivala.


* PRESS materijali