ZDA

Novosti

Hrvatska komora arhitekata Aco Feal Roefix Caparol Ivano bazeni Webgradnja gradimozadar

Produžen poziv za Golden Cubes nagradu

30.01.2017
golden cubes nagrada


UIA Architecture & Children Golden Cubes nagrade organizira UIA-in radni program Arhitektura i djeca (Architecture & Children). Nagrada se dodjeljuje za pojedinačne aktivnosti, proizvode ili kontinuirane programe osobama, školama ili institucijama koje za djecu i mlade osmišljaju radionice, projekte, programe, didaktičke materijale i sl. kojima je cilj educiranje djece i mladih o izgrađenom okolišu. Pozivamo osobe, škole i institucije da prema uputama koje su dostupne na linku na natječaj predaju natječajnu dokumentaciju, te eventualno dodatne materijale odnosno proizvode (publikacije, alate, igre, komplete, vodiče, filmove, kompjuterske programe, itd.) čija je svrha educirati djecu i mlade o arhitekturi i izgrađenom okolišu.

Proces dodjele UIA Architecture & Children Golden Cubes nagrada nije standardni „natječaj“ u svrhe kojega bi se od sudionika zahtijevalo razvijanje novih projekata, već se sudionici pozivaju na podnošenje prijava koje opisuju aktivnost koja je već u tijeku ili događaj koji se već održao, ili već gotovi proizvod, u razdoblju između 1. rujna 2014. i isteka roka za podnošenje prijava 15. veljače.

Obavezni sadržaj predanih nacionalnih prijava

Svaki sudionik nacionalnim organizatorima treba dostaviti sljedeće:

1. Popunjenu službenu prijavnicu za UIA Architecture & Children Golden Cubes nagrade dostupnu na stranici oglasa natječaja
2. Word file koji uključuje sljedeće podatke:
· Kratke informacije o sudioniku i projektu.
· Tekstualni opis projekta strukturiran prema Kriterijima za dodjelu.
· Ilustracije projekta. Vrsta ilustracije ovisi o prirodi projekta i o istoj sudionik odlučuje prema vlastitom nahođenju.

Detaljne Upute za pripremu dokumenta su dostupne na linku.

3. Do deset fotografija .tiff ili .jpg formata koji dokumentiraju rad i/ ili .pdf pratećih materijala

4. Eventualno uzorak originalnih materijala ukoliko postoje (knjiga, alat, igra, film, disk, program aktivnosti, itd.) u obliku i na jeziku na kojem je materijal izvorno izrađen.

Nacionalni žiri treba odabrati maksimalno jednu nagradu za svaku nagradnu kategoriju i poslati ih do 15. ožujka 2017. u UIA u Pariz kao nacionalne nominacije za međunarodnu UIA Architecture & Children Golden Cubes nagradu. Nagrađeni sudionici će dobiti potvrdu o nagradi, a nagrađeni projekti će biti izloženi i objavljeni u strukovnim glasilima. Nominacije za međunarodne nagrade može podnijeti jedino nacionalna organizacija članica, ispunjavanjem službenog Obrasca za nominacije za UIA Architecture & Children Golden Cubes nagrade. Nacionalna organizacija članica može podnijeti samo jednu nominaciju za svaku nagradu. Žiriranje međunarodnog stupnja bit će u Parizu u travnju 2017., a izložba svih nacionalnih nagrada na Kongresu UIA u Seoulu u rujnu 2017.