ZDA

Novosti

Hrvatska komora arhitekata Aco Feal Roefix Caparol Ivano bazeni Webgradnja gradimozadar

Japan - stručno putovanje tradicionalna i suvremena arhitektura!

22.12.2017
prijava


Pozivamo na stručno putovanje “Japan Architectour, 2018.” uz stručno vodstvo. Imat ćete prilike vidjet tradicionalnu i suvremenu japansku arhitekturu te poznate vrtove i objekte u Japanu.

Prijave su do 15.1.2018. a detalji su u nastavku kao i biografija voditeljice stručnog putovanja.