ZDA

Novosti

Hrvatska komora arhitekata Aco Feal Roefix Caparol Ivano bazeni Webgradnja gradimozadar

Ljetnja škola arhitekture KotorAPSS

24.04.2017
Ljetna škola arhitekture


Šesti po redu KotorArt KotorAPSS održaće se u Kotoru od 15. do 22. jula. Tokom pet godina postojanja, KotorAPSS se profilisao kao platforma za promišljanje o arhitekturi i centar neformalne edukacije u ovom dijelu Evrope time pozicionirajući Crnu Goru na arhitektonskoj mapi Evrope i svijeta.

Tokom prethodnih godina, fokus rada ljetnje škole arhitekture KotorAPSS bio je RE-USE – ponovno korištenje zapuštenih objekata jugo-moderne, industrijskih zona i gradskih prostora, polazeći od potreba savremenog grada, i sa predubjeđenjem da adaptacija i razvoj ne smiju podrazumijevati teret ambijentalnim, istorijskim i društvenim vrijednostima.

Na proteklim radionicama i simpozijumima, KotorAPSS je ugostio oko 60 predavača i među njima najistaknutija imena na svjetskoj arhitektonskoj sceni, dok su na radionicama učestvovali studenti iz preko 15 zemalja, a urađen je niz istraživačkih projekata.
Jedan od njih, Grand Hotel Fjord, se završio saradnjom sa arhitektonskim biroima SADAR+VUGA i HHF i izdavačkom kućom Ruby Press, a ta saradnja je rezultirala idejom o izložbi Treasures in Disguise, crnogorskom postavkom na XIV Venecijanskom bijenalu arhitekure, a čiji su autori APSS rezidenti: Dijana Vučinić, Boštjan Vuga, Simon Hartmann, Ilka i Andreas Ruby i Nebojša Adžić.
THE DEBATE, finalni od tri prateća simpozijuma crnogorskog predstavljanja na XV Venecijanskom bijenalu arhitekure – Project Solana Ulcinj, održao se prošle godine u okviru dvodnevnog KotorAPSS simpozijuma. Nakon tri uspješne studentske radionice i dvogodišnjeg ciklusa predavanja i panel diskusija, rezultat petogodišnjg istraživanja KotorAPSS-a će biti zaokružen i publikovan u knjizi „RE-USE-ISM“ koja će biti predstavljena na Docomomo simpozijumu sljedeće godine u Ljubljani.

U 2017. godini, APSS se odnosi kritički prema permanentnom u arhitekturi i ispituje njegov značaj, otvarajući novo poglavlje i tematsku cjelinu Privremenog u arhitekturi. Tema je postavljena kao eksperiment za testiranje novih stavova i ideja, a strukture koje će biti njihov rezultat bi trebalo da podstaknu inovativne koncepte, testiraju nove scenarije i drugačiji pristup korištenju javnog prostora. Cilj je da se inicira interakcija i provjeri moguće novo lice javnog prostora, kao kritički osvrt na njegovu decenijsku degradaciju. U prvoj godini Privremenog u arhitekturi, jednonedjeljnu radionicu će voditi hrvatsko-austrijski tim Numen/For Use. Oni će sa grupom studenata i mladih profesionalaca kreirati i realizovati temu: PRIVREMENO u vidu instalacije u Starom Gradu.

Numen/For Use, koji čine industrijski dizajneri Nikola Radeljković, Sven Jonke i Christoph Katzler, je kolektiv koji od 1998. radi na poljima konceptualne umjetnosti, scenografije, industrijskog i prostornog dizajna. U njihovom fokusu je konfigurisanje objekata i koncepata bez unaprijed definisane funkcije, što je aktivno rezultiralo sa više hibridnih i eksperimentalnih radova. Njihove instalacije, karakteristične po izboru materijala i konstrukcije, su izlagane širom svijeta: u Tokiju, Melburnu, Sao Paolu, Beču, Parizu, Berlinu, Rimu, Beogradu, Sarajevu, Zagrebu... Numen/For Use osvaja i niz internacionalnih nagrada za dostignuća na poljima scenografije i industrijskog dizajna.

Prijave za KotorAPSS su u toku i otvorene do 10. maja za sve mlade profesionalce i studente arhitekture, dizajna i umjetnosti. Potrebno je poslati portfolio i motivaciono pismo koje tretira temu: Privremeno u arhitekturi (500-1000 karaktera) na apply@kotorapss.me.
APSS pokriva troškove kotizacije i smještaja za sve učesnike koji prođu selekciju.


KotorAPSS postoji od 2012. godine kao programski dio KotorART festivala, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i Opštine Kotor. Jedini je segment festivala posvećen arhitekturi, a uz preostale tradicionalne aktivnosti i programe KotorART-a postao je značajan činilac razvoja i podrške lokalnoj zajednici i gradu uopšte.

PRILOZI:* PRATEĆE ILUSTRACIJE