ZDA

Novosti

Hrvatska komora arhitekata Aco Feal Roefix Caparol Ivano bazeni Webgradnja gradimozadar

Rendez-vous de l'Architecture: O edukacijama i praksama

03.10.2015
otvorena diskusija

3 / 10 / 2015, subota, u 9:30 sati
Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, predavaonica 81

OTVORENA DISKUSIJA: O EDUKACIJAMA I PRAKSAMA

predavanje
ODILE DECQ /// Confluence, Lyon ///
Zašto sam pokrenula novu školu?

MILAN ĐURIĆ AF Beograd /// SEAD GOLOŠ AF Sarajevo /// HELENA PAVER NJIRIĆ AF Zagreb /// IDIS TURATO AF Zagreb /// MARUŠA ZOREC AF Ljubljana

o svojim iskustvima arhitektonske edukacije i prakse raspravljaju
Dafne Berc /// Dominko Blažević /// Tadej Glažar /// Boris Koružnjak /// Alan Kostrenčić /// Leo Modrčin /// Tomislav Pavelić /// Dinko Peračić /// Feđa Vukić /// Tonči Žarnić

moderatori
Marko Sančanin /// Maroje Mrduljaš