ZDA

Novosti

Hrvatska komora arhitekata Aco Feal Roefix Caparol Ivano bazeni Webgradnja gradimozadar

Predavanje Svjetlo u sjeni tehnologije

26.05.2015Rasvjetom je moguće kreirati željenu noćnu vizuru grada ili određene sredine, te istaknuti znamenitosti, povijesne i kulturološke spomenike, sakriti manjkavosti naglašavajući elemente visokih esteskih vrijednosti ili jednostavno podignuti razinu osjećaja sigurnosti stanovnika naseljenih zona. Kreiranje optimalnih vizualnih ugođaja putem odabira adekvatnih optičkih vrijednosti u skladu s mogućnostima ili uz razna ograničenja, izazov je svakog dizajnera rasvjete koji je dužan primijeniti principe javno-odgovornog dizajna u projektiranju.

Suvremena rasvjeta javnih prostora nadilazi potrebe ispunjavanja isključivo sigurnosnih uvjeta te je u mogućnosti pratiti realizacije kompleksnih svjetlosnih instalacija i ostalih urbanih i suvremenih sadržaja. Poštivanje osnovnog principa dizajniranja rasvjete koji kreće od masterplana prema manjim projektnim cjelinama trebalo bi rezultirati uspješnom primjenom rasvjetnih masterplanova koji bi, poput urbanističkog plana, trebali biti instrumenti upravljanja rasvjetom prostora i mehanizam ukupnog strateškog razvoja, što podrazumijeva postavljanje strogo definirane analize objekata, njihovih poveznica te ukupnog poveznog tkiva, tj. prometnica. Problematici treba pristupiti kao jednoj cjelini, a ne kao pojedinačnom objektu, a što bi trebao definirati detaljni urbanistički plan svjetla.

S obzirom da je Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja još uvijek podložan promjenama, te da uredbe i pravilnici nisu stupili na snagu, potrebno je osvrnuti se na aktualnu proceduru kako bi finalni dokumenti bili kreirani na dobrobit svih uključenih strana.PRILOZI:* Dean Skira CV