ZDA

Novosti

Hrvatska komora arhitekata Aco Feal Roefix Caparol Ivano bazeni Webgradnja gradimozadar

Prezentacija studentskih radova o poboljšanju života na otocima

31.08.2018


U okviru Interdisciplinarne ljetne škole – Zadar 2020 koja se odvija od 24. do 30. kolovoza u suradnji Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, uz podršku Društva arhitekata Zadra, u četvrtak, 30. kolovoza od 11 do 13 sati u prostorima Code Huba, Studentski dom Sveučilišta u Zadru, Franje Tuđmana 24d (Novi kampus) održat će se prezentacija studentskih radova.

Ovogodišnja ljetna škola nosi se s jednim od najvećih izazova naše zemlje, a to je izoliranost i usporeni razvoj otoka i njihovo zaostajanje u ekonomskom i društvenom smislu, bez obzira na sve komparativne prednosti kojima oni raspolažu.

Fotografije preuzete sa 057info.hr

Interdisciplinarni timovi studenata će predložiti projekte različitih mjerila i tema koji bi pridonijeli održivom razvoju otoka i poboljšanju kvalitete života na njima kako lokalne zajednice tako i posjetitelja. Ove godine odabrani primjeri otočnih zajednica na kojima studenti rade su: Kali, Molat i Sali.

Članak preuzet sa Zadarski.hr