ZDA

Novosti

Hrvatska komora arhitekata Aco Feal Roefix Caparol Ivano bazeni Webgradnja gradimozadar

Radionica Arhitektura i djeca

11.06.2018


Točka, linija, ploha, volumen

U OŠ Šime Budinića u Zadru, u organizaciji ZDA, 20. travnja 2018. godine održana je arhitektonska radionica za djecu naziva „Točka, linija, ploha, volumen“.
Radionicu su vodili volonteri članovi ZDA (Ivana Mandić bukulin i Marin Bukulin) uz pomoć učiteljice razredne nastave Jadranke Dunatov.

Na radionici je sudjelovalo dvadesetak učenika 2.d razreda kojima je na jednostavan način objašnjen proces projektiranja i prostornog planiranja, što su potom djeca primjenila u praksi. Spajajući točke na unaprijed pripremljenim listovima papira dobili su konture (tlocrte i fasade), koje su zatim izrezivali. Tako dobivene plašteve su presavijali i lijepili čime su nastali volumeni – zgrade, koje su zatim slagane u različite kompozicije i na taj način oblikujući naselja.Po završetku, djeca su izrađene makete ponijela sa sobom za uspomenu na održanu radionicu.

Voditelj radionice: Marin Bukulin
Zadar, 02. svibnja 2018. godine