ZDA

Novosti

Hrvatska komora arhitekata Aco Feal Roefix Caparol Ivano bazeni Webgradnja gradimozadar

Razgovor sa našim arhitektom Krešimirom Damjanovićem za časopis Kontura

09.06.2018


"Mislim da problem suvremene arhitekture nije problem tehnoloških dostignuća, već problem njezinih namjera. A dokučiti ispravne namjere je izraziti teško."