ZDA

Novosti

Hrvatska komora arhitekata Aco Feal Roefix Caparol Ivano bazeni Webgradnja gradimozadar

U Poreču Zdravo urbano planiranje za siguran, otporan, održiv i zdravi grad

13.07.2017
stručni skup


ZDRAVO URBANO PLANIRANJE naziv je stručnog skupa u organizaciji Zdravog grada Poreč i Zdravog grada Vinkovci iz Hrvatske mreže zdravih gradova održanog u Poreču 7. srpnja. Centralna tema ovogodišnjeg okupljanja urbanista, tehničke struke i predstavnika zdravih gradova bila je ApolitikA – Smjernice za provedbu arhitektonskih politika lokalnih zajednica, te Vizije gradova i prostora – međunarodne preporuke za prostorni i urbani razvoj. Kao predstavnica arhitektonske struke, skup je podržala i Hrvatska komora arhitekata.

Zdravlje ljudi ovisi i o uređenju prostora u kojemu žive, te je cilj ovog stručnog skupa bio je senzibilizirati javnost i struku o važnosti skrbi za uređenje urbanog prostora kako bi životni prostor bio u funkciji zdravlja svih ljudi u zajednici. Na skupu su naglašena svjetska dostignuća i spoznaje te europske smjernice zdravog urbanog planiranja, a skup je dio ovogodišnje Motovunske ljetne škole unapređenja zdravlja.

stručni skup

Na skupu su gostovali i predavali renomirani hrvatski stručnjaci i voditelji krovnih institucija koje usmjeravaju i koordiniraju uređenje prostora u Hrvatskoj, prof. dr. sc. Tihomir Jukić s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, Rajka Bunjevac iz Komore arhitekata, ravnateljica Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj mr. sc. Irena Matković, njene kolegice Jadranka Vranek i Ingrid Gojević, te Sandra Jakopec iz Udruge hrvatskih urbanista.

U Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji danas postoje neosporni dokazi o tome kako uređenost prostora, način gradnje i urbanizacija itekako utječu na zdravlje na različite načine (uređenjem zelenih površina, igrališta za djecu i odrasle, biciklističkih staza i šetnica, uređenjem pristupačnosti prostora za ranjive skupine, sadnjom alergenih i nealergenih biljaka, čistoćom prostora bez zagađivača i opasnog otpada te na mnoge druge načine), naglasila je ovom prigodom koordinatorica Zdravog grada Poreč Nataša Basanić Čuš na otvorenju skupa.

stručni skup

Stručnjaci su naglasili kako danas 50% svjetske populacije živi u gradovima, a do 2050. godine se očekuje da će u njima živjeti 70% čovječanstva. Zato vizija modernih gradova uključuje urbano planiranje koje poštuje prostor, tradiciju i kulturu građenja te prostor oblikuje tako da podržava zdrav život svih stanovnika istih gradova. Također, novi europski dokumenti posebno mjesto daju urbanim planerima u gradovima i vide ih kao ključne za razvoj zajednice.