ZDA

Novosti

Hrvatska komora arhitekata Aco Feal Roefix Caparol Ivano bazeni Webgradnja gradimozadar

Svjetski mjesec krajobrazne arhitekture

13.04.2015

Svjetski mjesec krajobrazne arhitekture

U organizaciji Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata i Udruženja studenata krajobrazne arhitekture putem niza predavanja i događanja i ove godine se obilježava travanj kao svjetski mjesec krajobrazne arhitekture.

Svjetski mjesec krajobrazne arhitekture

Obilježavanje mjeseca krajobrazne arhitekture započelo je 2006. godine, kada je Međunarodna federacija krajobraznih arhitekata – IFLA (International Federation of Landscape Architects) proglasila mjesec travanj svjetskim mjesecom krajobrazne arhitekture.

PRILOZI:* Plakat - Travanj mjesec krajobrazne arhitekture