ZDA

Novosti

Hrvatska komora arhitekata Aco Feal Roefix Caparol Ivano bazeni Webgradnja gradimozadar

Poziv za dostavljanje radova - Techno Science (l-a)

17.11.2017
Techno Science


NIA - Agencija za istraživanje, edukaciju i razvoj poziva sve zainteresirane stručnjake iz oblasti tehničkih nauka da dostave autorske radove za objavljivanje u novom broju časopisa Techno Science.

Krajnji rok za dostavljanje radova je 25. studenog 2017. godine.

Radove slati na adresu elektroničke pošte: technoscience.nia@gmail.com

Prispjeli radovi se recenziraju i kao takvi će biti i referencirani.

Više informacija na www.technoscience.ba