ZDA

Novosti

Hrvatska komora arhitekata Aco Feal Roefix Caparol Ivano bazeni Webgradnja gradimozadar

Zadarske festivalske kućice - Pojašnjenja sudionicima radionice

24.04.2018
kucice


Pitanja sudionika radionice:

Dimenzije od 6,7.5 i 9 m2 su osnovne 3 veličine kućica pa se one spajaju ili je osnovna 6 ili manje m2 da se od nje povećavanjem mogu dobiti ostale veličine?
ODGOVOR: Dimenzije 6, 7.5 i 9 su osnovne dimenzije koje trebaju biti riješene na bilo koji način. Modularnost je svakako jedan od načina kako zadovoljiti te ali i druge veličine. Voditi računa o praktičnosti u korištenju, manipulaciji, transportu i skladištenju.

Mogućnost kućica je da se i sve te kućice mogu spojiti u jednu veliku?
ODGOVOR: Navedena mogućnost je stvar autorvog stava.

Što se tiče izvedbe kućica mora li imati neku toplinsku izolaciju, hidroizolaciju posebice krov?
ODGOVOR: Kućice će se koristiti tokom cijele godine za različite festivale, što znači da se prilikom korištenja kućica mogu očekivati razni pa i nepovoljni vremenski uvjeti. Svakako voditi računa o ekonomičnosti. Cijena koštanja kućice uvelike određuje odgovore na pitanja što, kako i čime se izolira.

Prilikom spajanja kućica posebice krova mora li se riješiti odvodnja kiše na spoju dvije kucice ili će se to riješiti nekim privremenim tendama preko krova kako se trenutno pokriju?
ODGOVOR: Navedeno rješenje je stvar autorovog stava.

Moramo li izabrati neke punktove, lokacije u gradu na kojima bi predvidili dogadanja i predvidjeti scenarije koristenja kucica?
ODGOVOR: Nije dio projektnog zadatka, pošto je većina festivala za koje će se kućice koristiti već dobila svoje mjesto u gradu, ali ukoliko mislite da je potrebno ili inovativno, slobodni ste dati i taj prijedlog.

Sto se tice stvari za predaju, troškovnik i procjena troškova izvedbe, ne razumijem u cemu je razlika, može li to sve pod troškovnik?
ODGOVOR: Troškovnik treba biti okvirni popis stavki koje čine kompletan proizvod (bez cijena), a procjena troškova bi trebala biti procjena koštanja izvedbe jedne kućice. Troškovnik ne treba razrađivati na izvedbenoj razini. Troškovnik treba dati načelni uvid u proces izrade kućice.

Projekt instalacija, na kojoj razini treba biti definiran?
ODGOVOR: Projekt instalacija kao zaseban projekt nije dio projektnog zadatka. Instalacijsku opremu je potrebno predvidjeti u smislu pozicije i veličine. U projektnom zadatku navedeni su neki od mogućih primjera instalacijske opreme.

Mora li u sklopu kucica biti definiran i namjestaj, vanjski i unutarnji, varijante ?
ODGOVOR: Prijedlog bi trebao biti primjenjiv za više namjena: ugostiteljsku, trgovačku... U smislu toga treba riješiti oblikovanje i opremu kućice. Urbani prostor izvan kućice nije predmet radionice.

Molim Vas da pojasnite obvezne priloge: troškovnik i procjena troškova izvedbe.
Zašto su navedeni odvojeno?

ODGOVOR: Troškovnik treba biti okvirni popis stavki koje čine kompletan proizvod (bez cijena), a procjena troškova bi trebala biti procjena koštanja izvedbe jedne kućice. Troškovnik ne treba razrađivati na izvedbenoj razini. Troškovnik treba dati načelni uvid u proces izrade kućice.

1. Da li je očekivano da se za svaku stavku troškovnika odvojeno navodi pretpostavljena cijena materijala i pretpostavljena cijena ruku/proizvodnje?
ODGOVOR: Ne. Pogledajte odgovor na prethodno pitanje.

2. ...Ili se to odnosi na razliku između cijene proizvodnje sastavnih dijelova i cijene rada svakog ponovnog sastavljanja?
ODGOVOR: Ne. Pogledajte odgovor na prethodno pitanje.

3. U tom slučaju možemo li znati koliko su sastavljači dosadašnjih kućica bili plaćeni (i kako? po satu/danu/kućici?) za advent 2017.?
ODGOVOR: Cijena sastavljanja gotovog proizvoda, to jest manipulacija, skladištenje i ponovno korištenje već proizvedene kućice nisu predmet ni troškovnika ni procjene jer će iste obavljati zaposlenici Tržnice Zadar d.o.o. u svom radnom vremenu. Svakako voditi računa o jednostavnosti manipulacije kućicama (sastavljanja, rastavljanja, transporti, skladištenja, puštanja u pogon i sl.)

Da li će biti penaliziranja (u obliku smanjenja bodova ili diskvalifikacije) u slučaju nerealne procjene troškova i koliko odstupanje mora biti između procjene natjecatelja i procjene žirija da bi se to desilo?
ODGOVOR: Procjena je obvezujuća i vrlo važan kriterij za žiriranje. Treba biti što realnija. Razrada odabranog rješenja će se trebati držati okvira procjene koštanja.